Bussialan Reaaliaikapalvelut GTFS-RT

Tällä hetkellä joukkoliikenteen tietoja kerätään useaan eri palveluun, kuten finap.fi, koontikanta ja digitransit. Joukkoliikenteen tietomalleja on standardoitu (Kalkati, GTFS, Netex), mutta työkalut datan tuottamiseen on lähinnä isoilla toimijoilla.

Kiho ja BusPay tarjoavat yhdessä laajan bussialan palvelukokonaisuuden, joka mahdollistaa myös muille toimijoille omat reaaliaikaiset palvelut matkustajille, sekä työkalut turvallisuuden, vastuullisuuden ja päästöjen seurantaan ja raportointiin.

Bussireitit ja aineistot Google Transitiin tai matkaoppaaseen

Buspay tuottaa reaaliaikaisen GTFS-RT-aineiston yhdistämällä staattisen GTFS-aineiston Kihosta saatavaan bussien sijaintitietoon. RT-aineisto voidaan jaella edelleen esimerkiksi Google Transit tai opas.matka.fi -tyyppisin matkapalveluihin.

GTFS-RT aineisto mahdollistaa esimerkiksi sen, että Google pystyy muodostamaan matkustajalle eri liikennemuotoja sisältäviä matkaketjuja ja -ohjeita.

GTFS-RT reaaliaika-aineisto voidaan tuottaa eri tasoisten GTFS-yhteensopivien aineistojen pohjalta:

  • Mikäli asiakkaalla ei ole käytettävissään GTFS-RT-reaaliaika-palvelua (esim. Digitransit / HSL GTFS-RT HFP), mahdollistaa BusPayn palvelu sen toteuttamisen eri tyyppisistä lähdemateriaaleista.
  • GTFS-RT reaaliaika-aineisto voidaan toteuttaa yhdistämällä staattinen GTFS-aineisto (Esim. Matkahuolto GTFS) paikannusjärjestelmän tuottaamaan bussien sijaintitietoon, jolloin BusPayn oma GTFS-RT-palvelin yhdistää paikkatiedon ja reittiaineiston reaaliaikaiseksi aineistoksi.
  • Mikäli käytettävissä ei ole lainkaan GTFS-yhteensopivaa reittiaineistoa, alusta mahdollistaa aineiston rakentamisen puhtaalta pöydältä ja muuttamisen reaaliaikaiseksi.
  • Näin rakennettu ja ylläpidetty GTFS-aineisto täyttää myös liikkumispalvelukatalogi NAPin vaatimukset ja voidaan jaella edelleen esimerkiksi Pusatec kassapäätteelle.
BusPay GTFS-RT rajapinta tuottaa ELY-vaatimukset, sekä Google Transit ja Matka.fi -yhteensopivan reaaliaika-aineiston
BusPay GTFS-RT rajapinta tuottaa ELY-vaatimukset, sekä Google Transit ja Matka.fi -yhteensopivan reaaliaika-aineiston

GTFS-aineiston tuottaminen reittisuunnittelu-työkalulla

Mikäli käytettävissä oleva aineisto ei sisällä ns Shapes-reittiviivatietoja (esim. Matkahuolto GTFS) tai aineisto täytyy rakentaa puhtaalta pöydältä, voidaan käyttää reittisuunnittelutyökalua GTFS-aineiston perustamiseen, muokkaamiseen ja ylläpitoon.

Reittisuunnittelutyökalu mahdollistaa mm. puutteellisen reittiaineiston tuonnin järjestelmään, sen muokkaamisen tarpeelliselta osin ja julkaisemisen reaaliaika-aineiston (GTFS_RT) tuottamista varten.
Reittiaineiston piirto on automatisoitu ja reittiä voi hienosäätää helposti tutuilla Googlen kartatyökaluilla.

Bussit kartalla -reittiopas

BusPay Bussit kartalla -reittiopas yhdistää reittiaineiston (GTFS), pysäkit sekä bussin reaaliaikaisen sijainnin valitulla reitillä yhteen näkymään, josta matkustajat voivat hakea reittejä ja vuoroja, sekä nähdä auton etenemisen kyseilellä vuorolla.

BusPay Bussit kartalla -reittiopas
BusPay Bussit kartalla -reittiopas