Bussialan Reaaliaikapalvelut

Tällä hetkellä joukkoliikenteen tietoja kerätään useaan eri palveuun, kuten finap.fi, koontikanta ja digitransit. Joukkoliikenteen tietomalleja on standardoitu (Kalkati, GTFS, Netex), mutta työkalut datan tuottamiseen on lähinnä isoilla toimijoilla.

Kiho ja BusPay tarjoavat yhdessä laajan bussialan palvelukokonaisuuden, joka mahdollistaa myös muille toimijoille omat reaaliaikaiset palvelut matkustajille, sekä työkalut turvallisuuden, vastuullisuuden ja päästöjen seurantaan ja raportointiin.

Bussireitit ja aineistot Google Transitiin tai matkaoppaaseen

Buspay tuottaa reaaliaikaisen GTFS-RT-aineiston yhdistämällä staattisen GTFS-aineiston Kihosta saatavaan bussien sijaintitietoon. RT-aineisto voidaan jaella edelleen esimerkiksi Google Transit tai opas.matka.fi -tyyppisin matkapalveluihin.

GTFS-RT aineisto mahdollistaa esimerkiksi sen, että Google pystyy muodostamaan matkustajalle eri liikennemuotoja sisältäviä matkaketjuja ja -ohjeita.

Matkustajainformaatio voidaan tuottaa eri tasoisten GTFS-yhteensopivien aineistojen pohjalta:

  • Optimitilanteessa asiakkaalla on käytössä GTFS-RT-palvelin (esim. Digitransit / HSL GTFS-RT HFP), jonka tuottamasta reaaliaikaisesta aineistosta matkustamonäkymät voidaan muodostaa suoraan.
  • Tarpeen vaatiessa näkymä on mahdollista toteuttaa myös staattisesta GTFS-aineistosta (Esim. Matkahuolto GTFS), jolloin BusPayn oma GTFS-RT-palvelin yhdistää paikkatiedon ja staattisen reittiaineiston reaaliaikaiseksi aineistoksi.
  • Mikäli käytettävissä ei ole lainkaan GTFS-yhteensopivaa reittiaineistoa, alusta mahdollistaa aineiston rakentamisen puhtaalta pöydältä ja muuttamisen reaaliaikaiseksi. Näin rakennettu ja ylläpidetty GTFS-aineisto täyttää myös liikkumispalvelukatalogi NAPin vaatimukset ja voidaan siten jaella edelleen.

GTFS-aineiston tuottaminen reittisuunnittelu-työkalulla

Mikäli käytettävissä oleva aineisto ei sisällä Shapes-tietoja (esim. Matkahuolto GTFS) tai aineisto täytyy rakentaa puhtaalta pöydältä, voidaan käyttää reittisuunnittelutyökalua GTFS-aineiston perustamiseen, muokkaamiseen ja ylläpitoon.

Reittisuunnittelutyökalu mahdollistaa mm. puutteellisen reittiaineiston tuonnin järjestelmään, sen muokkaamisen tarpeelliselta osin ja julkaisemisen reaaliaika-aineiston (GTFS_RT) tuottamista varten.
Buspay reittisuunnittelu mahdollistaa myös GTFS-standardin mukaisen reittiviiva-aineiston tuottamisen. Tämä puolestaan mahdollistaa mm. reaaliaikaisen reittikarttanäkymän matkustajille.

Bussit kartalla -reittiopas

Bussit kartalla -reittiopaan kautta matkustajat voivat hakea linjoja, vuoroja ja lähtöaikoja. Kartta näyttää myös bussireitin (GTFS-aineisto vaaditaan), pysäkit sekä bussin reaaliaikaisen sijainnin valitulla reitillä.

Bussit kartalla tarjoaa matkustajille reaaliaikatiedon bussin sijaintiin reitillä sekä hakuominaisuudet pysäkeillä ja vuoroilla.

Turvallisuus, vastuullisuus ja ympäristö

Kiho järjestelmä mahdollistaa kattavan ajotaparaportoinnin, johon sisältyvät ajokohtaisten nopeuksien, kulutuksen ja päästöjen seuranta.

Lue lisää www.kiho.fi