Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
Laadittu 5.12.2016

 1. Rekisterinpitäjä

BusPay Oy (2768739-1)
Polttimonkatu 4, 33210 Tampere
info@buspay.fi
www.buspay.fi

 1. Yhteyshenkilö

Tommi Järvinen
+358 44 214 2552

 1. Rekisterin nimi

BusPay Oy:n asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käyttötarkoitus

BusPay Oy:n palvelujen kautta kerättäviä tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon sekä palvelujen käytön helpottamiseksi. Tietoja voidaan käyttää palvelujen kehittämisessä ja parantamisessa, liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä, sekä tilastoinnissa ja tutkimuksessa. Tietoja voidaan hyödyntää myös markkinointi-, suoramarkkinointi- ja myynninedistämistarkoituksissa.

Henkilötietoja julkaistaan ja käytetään BusPay Oy:n tarjoamissa palveluissa käyttäjän tietojen ja ilmoitusten yhteydessä siinä laajuudessa, kuin ne ovat palvelun toiminnan kannalta tarpeen. Tietoja käytetään myös asiakkaille ja käyttäjille tiedottamiseen sekä suoramarkkinointiin.

BusPay Oy: kerää myös ja käsittelee myös käyttäjän välitys- ja sijaintitietoja osana palveluiden käyttöä. Osa palveluista perustuu osin tai kokonaan reaali-aikainen sijaintitiedon hyödyntämiseen.

Luottokortti- ja muut maksutavat

BusPay Oy kerää luottokortti- ja muita maksutapatietoja vain siksi aikaa, että ne välitetään maksupalvelun tarjoajalle. Luottokorttimaksun yhteydessä maksupalvelun tarjoaja palauttaa BusPay Oy:n järjestelmään ns. maksutokenin, jolla maksutapahtumat hoidetaan jatkossa. BusPay Oy:n järjestelmiin ei jää pysyvää tietoa luottokorttien tiedoista, eikä niitä pystytä BusPay Oy:n toimesta tarkastelemaan.

Laskutus- ja tilitysasiakkaiden osalta kerätään näiden toimintojen vaatimat tili- ja laskutustiedot, jotka käyttäjä on itse toimittanut.

Matkaliput

BusPay Oy kerää palvelun käyttöön vaadittavat tiedot, jotka asiakas on itse toimittanut. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi Jaa kaverille -toiminnon vaatimat käyttäjän kavereiden yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on lupa lisätä yhteystiedot palveluun.

Matkalippujen osalta kerätään mm. osto-, käyttö- ja jakamistiedot, sijaintietoa sekä kolmannen osapuolen lippu- ja paikannuspalveluista saatavia tietoja, jotka voidaan yhdistää käyttäjään.

Tietoja voidaan luovuttaa myös kolmansille osapuolille näissä tarkoituksissa.

BusPay Oy luovuttaa henkilötietoja vain sellaisille kolmansille osapuolille, joiden katsoo käsittelevän henkilötietoja BusPay Oy:n vaatimusten mukaisesti. Tietoja voidaan käsitellä myös muilla perusteilla, kuten toimeksiannosta tai lain määräyksen perusteella.

 1. Rekisterin tietosisältö

Nimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Osoitetiedot
Tilaukset, varaukset, tarjouspyynnöt ja tarjouspyyntöjen yhteydessä jätetyt tiedot
Lippuostokset ja muut ostotapahtumat, sekä niiden yhteydessä jätetyt tiedot
Palveluiden käyttöön liittyvä paikka- ja sijaintitieto
Asiakkaan rekisteröitymisen tai palvelujen käytön aikana antamat muut tiedot

Vastuu tietojen oikeellisuudesta on Asiakkaalla ja hän voi korjata tietojaan kirjautumalla palveluun käyttäjätunnuksillaan.

 1. Tietolähteet

Tietoja kerätään palveluihin rekisteröitymisen, kirjautumisen sekä niiden käytön yhteydessä sekä sivuston kävijäseurannan ja -analytiikan avulla. Lisäksi tietoja kerätään sopimusten teon yhteydessä sekä asiakkaalta itseltään. Tietoja voidaan kerätä myös muista ulkopuolisista järjestelmistä, kuten Väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, suoramarkkinoinnin kieltorekisteristä, ja muista rekistereistä.

Evästeet

BusPay Oy:n sivustot ja palvelut käyttävät evästeitä. Jatkamalla sivuston tai palvelun käyttöä asiakas hyväksyy evästeiden käytön. Palveluissa ja sivustolla voidaan käyttää myös kolmansien osapuolien evästeitä esimerkiksi mainosnäyttöjen kohdentamiseen. Evästeet asentuvat käyttäjän päätelaitteelle. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimen asetuksia muuttamalla. Tämä saattaa johtaa sivuston tai palvelun osittaiseen tai täydelliseen toimimattomuuteen. BusPay Oy ei vastaa palveluiden toiminnassa esiintyneistä virheistä eikä ole velvollinen korvaamaan välillisiä tai välittömiä vahinkoja, jos syynä on ollut asiakkaan toiminta, kuten evästeiden tai muiden www-teknologioiden kytkentä pois päältä.

Sijaintiedot

Sijaintitietoja voidaan kerätä suoraan asiakkaan tai käyttäjän päätelaitteelta tai tämän palveluiden käytön yhteydessä antamien tietojen kautta. Sijaintitietoa voidaan kerätä myös kolmansilta osapuolilta. Ulkopuoliset palveluntarjoajat vastaavat itse toimittamiensa tietojen ja palveluiden lainmukaisuudesta ja ajantasaisuudesta.

 1. Tietojen luovutus

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan luovuttaa BusPay Oy:n yhteistyökumppaneille kohdan 4 mukaisiin käyttötarkoituksiin.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

 1. Rekisterin suojaus ja tietoturva

Rekisterin tiedot säilytetään rekisterinpitäjän tietokannoissa Suomen lain määrittelemän ajan mukaisesti. Tietoihin pääsy on rajattu. Tallennettuihin tietoihin on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä. Tietokantapalvelimet on suojattu palomuurein ja salasanoin.

Palveluiden käyttäjä on velvollinen huolehtimaan itse omasta tietoturvastaan. Käyttäjän tulee käyttää palveluita asianmukaisella tavalla, huolehtia päätelaitteidensa tietoturvasta pitämällä virus- ja palomuuripalvelut ajan tasalla, sekä huolehtimalla käyttöjärjestelmän ajantasaisista päivityksistä.

Käyttäjä ei saa luovuttaa henkilökohtaisia käyttäjätunnuksiaan kolmansille osapuolille ja hänen tulee huolehtia käyttäjätietojensa ja salasanansa asianmukaisesta säilyttämisestä.

 1. Tietojen poistaminen sekä kielto-oikeus

Rekisteröityneen Asiakkaan vaatimuksesta häntä koskevia tietoja voidaan poistaa rekisteristä. Tällöin rekisteröidyn käyttäjätunnus voidaan myös poistaa rekisteristä.

Rekisteröityneellä Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Tällöin rekisteröidyn käyttäjätunnus voidaan myös poistaa rekisteristä.

Palvelun käyttäjällä on:

 • oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot
 • oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua
 • oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointiin – tällöin rekisteröidyn käyttäjätunnus voidaan myös poistaa rekisteristä
 • henkilötietolainsäädännössä turvatut oikeutensa

Asiakkaalla on oikeus pyytää nähtäväkseen hänestä kerätyt rekisteritiedot kerran vuodessa ilman maksua. Tietopyyntö tulee esittää kirjallisesti ja henkilökohtaisesti BusPay Oy:n pääkonttorilla (Polttimonkatu 4, Tampere). Ennen tietojen luovuttamista asiakkaan henkilöllisyys ja yhteys pyydetyn käyttäjätilin tietoihin varmistetaan mahdollisimman aukottomasti esimerkiksi kuvallisen henkilö- tai ajokortin tai passin avulla. BusPay Oy varaa kohtuullisen ajan rekisteritietojen keräämiseen ja ilmoittaa asiakkaalle, kun tiedot ovat noudettavissa.

Henkilötietolain 10 §:n mukaisesti tämä rekisteriseloste on nähtävissä verkossa osoitteessa www.buspay.fi